Atgal

Navitus Enersis – nuomininkų administravimo sprendimas

ENERSIS

UAB „Elektronova“ specializuojasi elektros energijos tiekimu savo klientams kuo palankesnemis sąlygomis. Įmonė aptarnauja virš 100 elektros vartotojų, kurie yra pasiskirstę per 3 teritorijas. UAB „Elektronova“ tenka ne tik administruoti visų elektros vartotojų atsiskaitymo procesą bet ir valdyti bei prižiūrėti visą elektros paskirstymo tinklą tose teritorijose.

Elektros skaitiklių parodymai buvo nurašomi rankiniu būdu kartą per mėnesį atėjus atsiskaitymo laikotarpiui. Mėnesiniai suminiai suvartojimų duomenys buvo pagrindinis kriterijus galių balanso ir nuostolių nustatymui. O kadangi elektros energijos tiekimas yra pagrindinė UAB „Elektronova“ veikla, energijos nuostoliai tiesiogiai įtakoja įmonės pelningumą. Siekdama kuo labiau sumažinti galimus energijos nuostolius bei optimizuoti elektros tiekimo tinklo priežiūrą bei atsiskaitymų administravimą, UAB „Elektronova“ įsidiegė Navitus Enersis sistemą.

Dalis įmonei priklausančių elektros skaitiklių buvo seni, jie buvo pakeisti į naujus elektroninius elektros skaitiklius su ryšio sąsajomis. Suderinus techninius projektus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ į sistemą taip pat prijungti teritorijų įvadiniai komercinės apskaitos skaitikliai. Visi matavimo prietaisai ryšio linijomis prijungti prie Navitus Admetec MCL serijos duomenų perdavimo valdiklių. Duomenys į duomenų surinkimo centrą yra perduodami GSM GPRS technologija. Užsakovo pageidavimu Navitus Enersis NG Web programinėje įrangoje buvo sukurta specifinė ataskaitos forma, kurios pagalba buvo automatizuotas detalių pažymų už suvartotą elektros energiją išrašymas įmonės klientams.

Navitus Enersis sistema ne tik leido automatizuoti atsiskaitymų už elektros energiją administravimą bet ir padėjo išskirti galios balanso nesutapimo priežastis. Pastovus prieinamumas prie duomenų suteikia galimybę greitai identifikuoti ir reaguoti į galimus apskaitos sistemos veikimo sutrikimus. Valandinis apkrovos profilis, sinchronizuotas elektros skaitiklių laikas bei detalus duomenų archyvas leido UAB „Elektronova“ išstudijuoti savo klientų elektros energijos vartojimo pobūdį ir pikų laiko periodus. Tokie duomenys suteikia galimybę pasiūlyti klientui lankstesnį atsiskaitymo planą.