Kas yra EnerSis WEB?

EnerSis WEB - skirta elektroninių elektros skaitklių nuotoliniam duomenų nuskaitymui, saugojimui, ataskaitų generavimui bei analizei. Lokali programinė įranga nuskaito ir kaupia elektros energijos skaitiklių parodymus asmeniniame kompiuteryje, kuriame ji yra įdiegta.