Atgal

ES projektai


1. Siekdama sukurti inovatyvias išmaniosios apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipus, įmonė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0016 „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai“. Bendra projekto išlaidų suma – 379.979,64 EUR. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-01-02 iki 2019-03-08.
Projektas įgyvendinamas pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondų skiriama iki 243.304,55 EUR.

2. Įmonė įgyvendino projektą „UAB „Navitus LT“ eksporto plėtra”, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0093.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB NAVITUS LT konkurencingumo didinimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė dalyvavo tarptautinėse parodose Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio mėn., pabaiga – 2023 gegužės mėn.
Projektui skirtas finansavimas – 20 866,00 EUR.

3. Siekdama sukurti inovatyvias išmanios energijos valdymo ir apskaitos sistemas, įmonė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-04-0006 „Naujos kartos išmaniosios energijos valdymo ir apskaitos sistemos“. Bendra projekto išlaidų suma – 1.115.877,37 EUR. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019-01-02 iki 2022-02-19.
Projektas įgyvendinamas pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Projektui įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų skiriama iki 708.479,20 EUR.

4. UAB NAVITUS LT įgyvendina projektą „Išmanioji duomenų surinkimo ir inžinerinių sistemų valdymo modulinė platforma ”, Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0003.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.
Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti išmaniosios duomenų surinkimo ir inžinerinių sistemų valdymo modulinės platformos prototipą.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2023 rugsėjo mėn.
Projekto biudžetas –  1.024.092,92 EUR.
Projektui skirtas finansavimas – 633.255,66 EUR.
Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.