Atgal

ES projektai

Bendrai finansuoja ES-sm-LT
ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS KŪRIMAS

Įmonė įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo ir vaizdinės konfigūracijos sprendimų diegimas UAB NAVITUS LT“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos, teikiamos pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“.

Projekto tikslas – e. pardavimo sandorių sudarymo ir vaizdinės konfigūracijos sprendimų diegimas.

Šie sprendimai pagerins klientų aptarnavimo kokybę, optimizuos įmonės verslo procesus ir sąnaudas. Per e. parduotuvę bus sukurtas dar vienas pardavimo kanalas, kuris leis didinti įmonės realizacijos pajamas ir darbo našumą.

Projekto biudžetas – 99 510 EUR
ES finansavimas – 49 755 EUR

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė – 2024.05-2025.05

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt


UAB NAVITUS LT kartu su partneriais Klaipėdos universitetu ir UAB „Geobaltic“ įgyvendina projektą „Didelės apimties duomenų surinkimo, analitikos ir valdymo procesų optimizavimas pasitelkiant 5G technologijas energetikos, robotikos, transporto ir kitose srityse (5G-TECH)“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos.

Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvius produktus ir skaitmeninius technologinius sprendimus, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, ir, pasitelkiant šiuos sprendimus, išplėsti teikiamų paslaugų ir produktų funkcionalumą ir kokybę transporto, energetikos, robotikos bei kitose srityse.

Projekto vertė – 2 904 211,95 €
ES finansavimas – 1 692 939,03 €

Projekto trukmė – 2023.12 – 2025.11

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Informacija:
UAB NAVITUS LT direktorius Mindaugas Lapkus el. paštas: mindaugas@navitus.lt

1. Siekdama sukurti inovatyvias išmaniosios apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipus, įmonė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0016 „Naujos kartos išmaniųjų apskaitos ir valdymo sistemų prietaisų prototipai“. Bendra projekto išlaidų suma – 379.979,64 EUR. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-01-02 iki 2019-03-08.
Projektas įgyvendinamas pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondų skiriama iki 243.304,55 EUR.

2. Įmonė įgyvendino projektą „UAB „Navitus LT“ eksporto plėtra”, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0093.
Projektas bendrai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB NAVITUS LT konkurencingumo didinimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė dalyvavo tarptautinėse parodose Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje ir Italijoje.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio mėn., pabaiga – 2023 gegužės mėn.
Projektui skirtas finansavimas – 20 866,00 EUR.

3. Siekdama sukurti inovatyvias išmanios energijos valdymo ir apskaitos sistemas, įmonė įgyvendina ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-04-0006 „Naujos kartos išmaniosios energijos valdymo ir apskaitos sistemos“. Bendra projekto išlaidų suma – 1.115.877,37 EUR. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019-01-02 iki 2022-02-19.
Projektas įgyvendinamas pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Projektui įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų skiriama iki 708.479,20 EUR.

4. UAB NAVITUS LT įgyvendina projektą „Išmanioji duomenų surinkimo ir inžinerinių sistemų valdymo modulinė platforma ”, Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0003.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.
Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti išmaniosios duomenų surinkimo ir inžinerinių sistemų valdymo modulinės platformos prototipą.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2023 rugsėjo mėn.
Projekto biudžetas –  1.024.092,92 EUR.
Projektui skirtas finansavimas – 633.255,66 EUR.
Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.