Atgal

UAB NAVITUS LT eksporto plėtra

26-07-2019

UAB NAVITUS LT įgyvendina projektą „UAB NAVITUS LT eksporto plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0093, kuris bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Projekto įgyvendinimo metu įmonė dalyvaus tarptautinėse parodose Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir kt. Projekto įgyvendinimo tikslas – UAB NAVITUS LT konkurencingumo didinimas. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio mėn., pabaiga – 2021 gegužės mėn. Projektui skirtas finansavimas – 41.732,00 EUR. image description